Zbytečné plýtvání času ve výrobě neefektivní komunikací

Říká se, že čas jsou peníze. Každá ztráta času, který se dal využít lépe, je zbytečná, ať se už bavíme o jakékoliv situaci. S ohledem na zmíněné peníze to mnohonásobně více platí pro podniky zaměřené na výrobu. Smyslem jejich fungování je produkce. Produkce jim generuje příjem na přežití jako i další rozvoj. Je proto přirozené, že se výrobní společnosti ze všech sil snaží zajistit plynulost výroby v co nejvyšší možné míře. Vyprodukuju více, dodám více, vydělám více. Logika je jednoduchá. Pro zabezpečení co nejplynulejšího chodu a nejvyšší možné efektivity výroby však musí manažeři různých oddělení neustále bojovat s různými překážkami, prostoji a plýtváním. Plýtvání materiálem, plýtvání zásobami, pohyby i časem.

Společnosti tématu snižování plýtvání ve výrobě věnují patřičné množství energie, času i peněz. Zavádějí se různé technologie, které umožňují snížení potřeby personálu, větší kontrolu nad procesy a pod. Pokud jde o plýtvání času, mají společnosti přehled, kde se čas míjí efektivně a kde by ho bylo možné zkrátit a zefektivnit? Měřit a vyhodnocovat lze například čas trvání výroby jednoho výrobku, čas poruchy a odstávky linky, čas čekání do příchodu personálu, čas vyřešení problému apod.

Podle metodiky štíhlé výroby je jedním ze 7 typů plýtvání času čekání. Čekání za strojem nebo za lidmi. Stroj, případně operátor může čekat z různých důvodů. Z důvodu poruchy na lince čeká na údržbu a na vyřešení problému, aby mohla linka opět vyrábět. Případně se mu míjejí nebo se již utratili díly potřebné na výrobu a tak čeká na jejich dodání. Případně se na pracovišti dokončil výrobek a čeká se na jeho odebrání, aby se uvolnil prostor pro výrobu nového kusu.

Důležitou roli při odstraňování plýtvání ve výrobě z důvodu čekání sehrává komunikace. Jinými slovy to, jak rychle dokážu sdělit údržbě problém. Případně ohlásit logistice potřebu náhradních dílů, ideálně bez toho, abych musel opustit linku a přerušit tak výrobu. Mají společnosti přehled o tom, kolik času se ztrácí během dne zbytečným hledáním personálu jakož i o tom, jak rychle přivolaný personál reaguje? Mají přehled o skutečné vytíženosti a efektivitě personálu? Dokáží analyzovat a určovat, zda je počet lidí na směně dostatečný nebo je jejich množství poddimenzované, případně předimenzované?

Plytvanie času vo výrobe

Existuje množství případů, kde se efektivitě komunikace mezi personálem velký důraz neklade. Paradoxně je to však oblast, kde se dá s přiměřeným úsilím dosáhnout snížení plýtvání času ve velmi podstatné míře.

CommOn představuje technologii, která dokáže snižovat plýtvání časem zlepšením komunikace personálu. Personál komunikuje efektivněji, zkracuje se čas potřebný na doručení informace. Vstupy z komunikace odlehčují personál od administrativy a manuálního zápisu dat, čímž se opět šetří jeho čas. Management zároveň získává přehled o tom, jak efektivně personál pracuje a dokáže tak optimalizovat jeho výkony. Souhra hardwaru a softwaru tak napomáhá všem zúčastněným stranám pokročit ke společnému cíli. Odstraňovat plýtvání a snižovat zbytečné prostoje.