Jste manažer zodpovědný za výrobní proces? Dokážete vyhodnotit efektivitu a skutečnou vytíženost personálu ve výrobním procesu? Zajímají vás možnosti jak jednoduše snížit prostoje odhalením zbytečného plýtvání času?

Unikátní systém CommOn představuje nástroj pro zlepšení komunikace, monitorování reakčního času a vytíženosti personálu, odhalování kritických míst plýtvání času a tím okamžitý nárůst efektivity a snižování prostojů. Jedinečná souhra hardérových komponentů se softvérem zajišťuje snadnost používání pro personál, eliminaci zbytečného času stráveného manuálním zapisováním dat a zároveň znemožňuje zneužití systému.

Běžná softvérová řešení vám prozradí vždy jen to, co je do nich manuálně zaznamenány. CommOn váš personál naopak odbřemení od byrokracie, zatímco vám poskytne skutečné a pravdivé data o fungování vašeho provozu.

Zlepšení vám přinese už samotné zavedení systému od prvního dne používání. Díky přehledu ze sesbíraných dat budete mít následně možnost efektivitu a vytíženost měřit, odhalovat slabá místa a kontinuálně se zlepšovat.

Jak to funguje?

Vysílač (pro operátora)

Přivolání personálu na konkrétní pracoviště jednoduchým použitím vysílače operátorem.

Přijímač (pro přivolaný personál)

Oznámení přivolání personálu na přijímači, který má neustále s sebou bez ohledu na jeho polohu v rámci výrobní plochy.

Softvér (pro manažment)

Poskytuje seznam všech volání včetně času příchodu personálu a času odstranění problému a také hodnotné sumární informace a analýzy o průměrném i celkovém reakčním čase personálu a jeho vytíženosti, informace o průměrném i celkovém čase prostojů, resp. odstranění poruch, real-time hlášení kritických situací a podobně.

Máte další dotazy?
Systém na privolanie personálu

NEJVĚTŠÍ VÝHODY POUŽITÍ SYSTÉMU CommOn

FAQ

Jak dokáže systém snížit naše prostoje?
Jednoduchým stlačením vysílače dokáže operátor informovat personál (obvykle pracovník údržby, logistiky, kontroly a pod.) o jeho potřebě na konkrétním pracovišti. Personál tak přichází dříve, což snižuje celkový čas, kdy pracoviště neprodukuje. Představte si, že dokážete ušetřit na každém případě na lince jen 5 minut. Jaký dopad by to mělo na vaše tržby za měsíc, za rok?
Jakým způsobem dokážeme ušetřit mzdové náklady?
Díky sesbíraným datům dokáže management sledovat a vyhodnocovat jednotlivé linky, pracoviště, celou halu, případně její jednotlivé části (např. lakovna, lisovna apod.) a rovněž sledovat skutečný čas příjezdu personálu a času trvání prostoje. Na základě těchto dat je možné optimalizovat potřebu pracovní síly mnohem efektivněji. Jelikož jde o zaznamenávání přivolaní personálu přímo operátory, jde o data reprezentující časy, kdy je váš personál při řešení problému, respektive plnění jeho hlavních úkolů skutečně potřebný.
Jak zjistíme, zda je systém použitelný i u nás?
Každý provoz má svá specifika a proto konfigurace jednotlivých funkcí systému i nastavení potřebné infrastruktury jsou vždy přizpůsobovány na míru požadavkům i možnostem zákazníka. Kontaktujte nás s vyžádáním konzultace a společnou diskusí prověříme, zda dokážeme přispět ke zlepšení procesů i u vás.
Jak probíhá instalace systému?
Doručení systému, jeho instalace, uvedení do provozu, otestování fungování a zaškolení personálu je realizováno na místě instalace našimi techniky.

Otestujte si to sami. Vypočtěte si finanční úsporu v naší kalkulačce.

Kontaktujte nás ještě dnes a přestaňte přicházet o Vaše peníze!

Kalkulátor výpočtu ceny a návratnosti