privolanie sestry seniormi

JESEŇ KOŠICE

"Každé lôžko v zariadení sme vybavili bezdrôtovým tlačidlom, ktoré klientovi umožňuje privolať si ošetrovateľa jednoduchým dotykom. Informáciu o volaní dostane ošetrovateľ priamo na svoje náramkové hodinky v rámci všetkých 3 podlaží našej prevádzky."

Frisk café Šaľa

FRISK CAFÉ ŠAĽA

„Tlačidlá na privolanie obsluhy sme umiestnili na každý stôl na terase. Vďaka tomu sa vedia návštevníci obsluhe ohlásiť buď v prípade, že práve prišli a obsluha ich ešte nezaregistrovala alebo tiež v prípade, ak si chcú neskôr doobjednať. Obsluha má vďaka tomu lepší prehľad o terase a neunikne jej tak žiadna objednávka. Zákazníkom sa zasa páči to, že o nich obsluha vie a za účtom alebo nápojom nemusia zbytočne čakať.“

Mamut Revúca

MAMUT PUB REVÚCA

"Na každý stôl sme umiestnili tlačidlá pre privolanie obsluhy. Naši zákazníci tak vedia pohodlným stlačením tlačidla personálu „ohlásiť“, že sú pripravení objednať si. Na jednej strane na nich personál už nikdy nezabudne, na strane druhej im takisto môže dopriať trocha súkromia a neobťažovať ich častým vyrušovaním. Vďaka lepšiemu prehľadu o objednávkach si vie zároveň personál lepšie organizovať prácu a byť tak efektívnejší."

Vyžiadanie náhradných dielov vo výrobe

BOURBON AUTOMOTIVE PLASTICS NITRA s.r.o.

„V minulosti byl postup při poruše na lince následovný. Operátor musel najít manažéra odpovědného za danou skupinu linek a ten následně telefonicky kontaktoval pracovníka odpovědného za odstránění poruchy. Tento proces trval občas zbytečně dlouho a hledali sme řešení jak ho zoptimalizovat.